Primăria Foeni județul Timiș

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş aduce la cunoştinţa publicului interesat Revizia nr. 4–octombrie2020 a “Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş”,potrivitlegislației în vigoare și condițiilor actuale cu privire la gestiunea deșeurilor municipaleîn județul Timiș, care estepublicatăpe site-ul ADID Timis, www.adidtimis.ro, la secțiunea Legislație.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii şi opinii. Acestea se vor depune la registratura ADID Timiș din Timisoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, cam. P05 sau se vor transmite pe email: adidtimis@yahoo.com, până la data de 15.11.2020, în atenţia d-lui Ursu Romeo Petru –director executiv.