Primăria Foeni județul Timiș

“Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”