Primăria Foeni județul Timiș

Eradicare ambroozia

Pentru recunoașterea acestei buruieni, vă informăm că puteți consulta site – ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro). Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcția pentru agricultură județeană Timiş la telefon 0256 220 921 pentru a obține infomatiile necesare. Vă atenționăm că, aveți obligația aplicării unor metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrosia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 3 alin (2) din Legea nr. 62/2018. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie - 15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile specifice de combatere veți fi sancționați cu "Avertisment". În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 750 lei la 5000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5000 lei la 20000 lei în cazul persoanelor juridice. Aveți obligația să informați în scris primăria pe raza căreia ați efectuat lucrările prevăzute mai sus.