Primăria Foeni județul Timiș

Conferința de promovare a proiectului „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

         În data de 28 noiembrie 2018, ora 16:00, la caminul cultural din Foeni, județul Timiș are loc Conferința de promovare a incluziunii sociale și a egalității de șanse din cadrul proiectului „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European Axa prioritara 6. „Educaţie şi competenţe”, Componenta 1- Programul „Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, prin Programul Operațional Capital Uman  2014 – 2020.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. str. Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, Bucuresti. Tel: +40 21 317 60 06, Fax: +40 21 312 84 52, E-mail: crr@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro       

Persoană de contact: Daiana Andreianu, Expert comunicare, egalitate de șanse

Tel: 0756 085 435; email: daiana.andreianu@crucearosie.ro