Primăria Foeni județul Timiș

Anunt licitatie publica cu strigare

PRIMARIA COMUNEI FOENI, JUDEŢ TIMIŞ, COD FISCAL 5517181, CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA FOENI NR. 381, TELEFON 0256/413401 Şl FAX 0256/413606, email: primariafoeni@yahoo.com, ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 23.05.2018, ORA 10:00, LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, AVÂND CA OBIECT „ARENDAREA PE O DURATĂ DE 5 (CINCI) ANI A TERENURILOR ARABILE, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI FOENI, IDENTIFICATE Şl DELIMITATE, PE RAZA COMUNEI, PE 6 LOTURI DISTINCTE Şl ÎNSCRISE ÎN CĂRŢILE FUNCIARE: NR. 402299 - 1,50 HA, 402298 - 1,00 HA, 402486 - 1,50 HA, 402574 - 2,48 HA, 402569 - 3,40 HA Şl 402572 - 9,92 HA, ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 19,80 HA".

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Şl CAIETUL DE SARCINI SE POATE ACHIZIŢIONA DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI FOENI, COMUNA FOENI, SAT FOENI, NR. 381, JUDEŢ TIMIŞ, ' ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.05.2018.

PREŢUL DE ACHIZIŢIONARE A CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 200 LEI Şl SE POATE ACHITA LA SEDIUL INSTITUŢIEI.

TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ESTE DE 200 LEI/LOT Şl SE POATE ACHITA LA SEDIUL INSTITUŢIEI.

GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ESTE DE 100 LEI/ LOT.

DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR ESTE 17.05.2018, ORA 16:00.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR DE CALIFICARE (DOCUMENTELE OBLIGATORII NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE) ESTE DE 18.05.2018, ORA 16:00, LA REGISTRATURA INSTITUŢIEI.

PREŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI ESTE DE 745 LEI/HA Şl UN PAS DE LICITAŢIE DE 50 LEI/HA.

DESCHIDEREA PLICURILOR CU DOCUMENTELE DE PARTICIPARE VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI FOENI, FOENI NR. 381, JUDEŢ TIMIŞ, ÎN ZIUA DE 23.05.2018. ORA IO00.

CONTESTAŢIILE REFERITOARE LA ACTELE, DECIZIILE SAU HOTĂRÂRILE EMISE DE ORGANIZATORUL LICITAŢIEI CU PRIVIRE LA DERULAREA ACESTEIA POT FI DEPUSE LA SEDIUL ORGANIZATORULUI LICITAŢIEI - PRIMĂRIA COMUNEI FOENI, NR. 381, JUD. TIMIŞ.