Primăria Foeni județul Timiș

Dispozitia nr.26 din 31.05.2017 privind majorareacuantumului brut al indemnizatiilor ...