Primăria Foeni județul Timiș

Dispozitia nr.18 din 08.02.2016 privind majorarea slalariului de baza in procent de 20% ....