Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2016)

13/12/2016 HCL Privind aprobarea incheierii actului aditional ...

13/12/2016 HCL Privind aprobarea rectificarii bugetului ...

28/11/2016 HCL Privind sustinerea financiara din bugetul local ...

28/11/2016 HCL Privind aprobarea acordului de parteneriat intre ...

28/11/2016 HCL privind cumpararea de cadouri cu ocazia ...

28/11/2016 HCL Privind aprobarea rectificarii bugetului local ...

22/11/2016 Dispozitia nr.54 din 22.11.2016 privind convocarea C.L. Foeni in sedinta ordinara ....

31/10/2016 HCL Privind aprobarea documentatiei cadastrale ...

31/10/2016 HCL Privind aprobarea incheierii actului aditional ...

31/10/2016 HCL Privind aprobarea demolarii imobilului ...

31/10/2016 HCL Privind aprobarea organigramnei si a statutului ...

31/10/2016 HCL Privind aprobarea planului de ocupare ...

22/09/2016 HCL Privind desemnarea reprezentantului in Adunarea ...

22/09/2016 HCL privind aprobarea Regulementului de organizare al CL al Com. Foeni

22/09/2016 HCL privind constituirea comisiilor de specialitate ...

22/09/2016 HCL privind validarea mandatului in functie ...

22/09/2016 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului ...

22/09/2016 HCL Privind validarea mandatului in functia ...

22/09/2016 HCL privind constatarea incetari de drept a ...

22/09/2016 HCL privind aprobarea bugetului local rectificat ...

31/03/2016 HCL Privind aprobarea planului de actiuni si a Lucrarilor de interes ...

31/03/2016 HCL Privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor ...

31/03/2016 HCL Privind intabularea in cartea funciara a documentatiei cadstrale ...

31/03/2016 HCL Privind aderarea Comunei Foeni la teritoriul Leader ...

31/03/2016 HCL Privind aprobarea bugetului local rectificat ...

29/01/2016 HCL privind aprobarea efectuării unui ...

29/01/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ...

29/01/2016 HCL privind înfiintarea serviciului public ...

29/01/2016 HCL privind prelungirea închirierii spatiului ...

29/01/2016 HCL privind prelungirea închirierii spațiului ...

29/01/2016 HCL privind organizarea rețelei unităților de învățământ ...

29/01/2016 HCL privind reevaluarea activelor fixe ...

29/01/2016 HCL privind însusirea dispozitiei primarului ...

29/01/2016 HCL privind aprobarea contului de încheiere ...

29/01/2016 HCL privind aprobarea bugetului local ...