Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2014)

16/12/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

16/12/2014 Hotarare privind însuşirea Dispoziţiei Primarului comunei Foeni nr. 67 din ...

16/12/2014 Hotararea privind completarea domeniului public al comunei Foeni cu imobilele ...

16/12/2014 Hotarare privind însuşirea în domeniul public al comunei Foeni a imobilelor ...

28/11/2014 Hotarare privind cumpărarea de cadouri cu ocazia Sărbătorii de Crăciun ....

28/11/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

28/11/2014 Hotarare privind scoaterea din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe ...

21/10/2014 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local ...

08/10/2014 HCL privind aprobarea asocierii COMUNEI FOENI cu JUDEŢUL TIMIŞ ...

30/09/2014 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

05/08/2014 HCL privind aprobarea solicitării transmiterii fără ...

28/07/2014 HCL privind rezilierea, prin acordul părţilor, a contractului ...

30/06/2014 Minuta şedinţei ordinare de lucru din data de 30.06.2014

30/06/2014 HCL privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral ...

30/06/2014 HCL privind acordarea unui premiu în valoare de 300 lei ...

30/06/2014 HCL privind conferirea titlului de cetăţean de onoare ...

30/06/2014 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei ...

30/06/2014 HCL privind aprobarea înfiinţării serviciului public de colectare-transport deşeuri ...

31/03/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local ...

17/03/2014 HCL privind închirierea prin atribuire directă a pajiştii ...

17/03/2014 HCL pentru abrogarea hotărârii de consiliu local Foeni nr. 27 din 10.12.2013 ...

17/03/2014 HCL pentru abrogarea hotărârii de consiliu local Foeni nr. 26 din 10.12.2013 ...

17/03/2014 HCL privind aprobarea contului de încheiere ...

17/03/2014 HCL privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului ...

17/03/2014 HCL privind aprobarea solicitării transmiterii fără plată ...

05/02/2014 HCL Privind aprobarea Planului de Actiuni si a Lucrarilor ...

05/02/2014 HCL privind închirierea, fără licitaţie publică, doamnei Şimon

05/02/2014 HCL privind închirierea, fără licitaţie publică, doamnei Ciopei ...

05/02/2014 HCL privind aprobarea bugetului local, bugetului de venituri ...

16/01/2014 HCL Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului