Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2013)

10/12/2013 Minuta şedinţei ordinare de lucru din data de 10.12.2013

10/12/2013 HCL Privind aprobarea primei intabulării a unor străzi din comuna Foeni ...

10/12/2013 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

10/12/2013 HCL privind aprobarea solicitării transmiterii fără plată a unui imobil ...

10/12/2013 HCL privind aprobarea solicitării transmiterii fără plată ...

10/12/2013 HCL privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ ...

18/11/2013 HCL Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia Sărbătorii ...

18/11/2013 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi ...

10/10/2013 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local ...

10/10/2013 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

10/10/2013 HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 270 ...

10/10/2013 HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 269 ...

30/07/2013 HCL privind aprobarea organigramei şi statului de functii ...

30/07/2013 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local ...

04/07/2013 HCL pentru aprobarea documentaţiei de atribuire ...

04/07/2013 HCL Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale 624 ...

04/07/2013 HCL Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale 401467 ...

04/07/2013 HCL Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale 401226 ...

16/05/2013 HCL pentru aprobarea documentaţiei de atribuire privind ...

16/05/2013 HCL Privind reevaluarea activelor fixe şi corporale ...

17/04/2013 HCL Privind aprobarea bugetului local, bugetului de venituri

17/04/2013 HCL pentru aprobarea Protocolului privind transmiterea ...

17/04/2013 HCL privind aprobarea Codului etic ...

28/03/2013 Minuta sedintei extraordinare din data de 28.03.2013

28/03/2013 HCL concesiune SC MEDFARM SRL

28/03/2013 HCL concesiune Dr. Florea Ramona

25/03/2013 HCL privind aprobarea contului de încheiere ...

25/03/2013 HCL privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale ...

25/03/2013 HCL privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenului ...

25/03/2013 HCL privind organizarea reţelei şcolare şi preşcolare a unităţii ...

18/01/2013 HCL Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale