Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2012)

28/12/2012 HCL Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul ...

28/12/2012 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri ...

28/12/2012 HCL Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale ...

28/12/2012 HCL privind validarea mandatului în funcţia de ...

28/12/2012 HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului ...

28/12/2012 HCL privind activitatea de organizare,administrare ...

28/12/2012 HCL Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă ...

23/11/2012 HCL privind darea in administrare a serviciului public de alimentare ...

23/11/2012 HCL Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia ...

23/11/2012 HCL privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare ...

23/11/2012 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local ...

23/11/2012 HCL privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public ...

23/11/2012 HCL Privind aprobarea alocării din bugetul de venituri ...

23/11/2012 HCL pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local ...

23/11/2012 HCL privind aprobarea pretului apei potabile, pentru serviciul public ...

28/09/2012 HCL privind transformarea unui post din cadrul ...

30/08/2012 HCL Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ...

30/08/2012 HCL Privind constituirea comisiilor de specialitate ale ...

02/07/2012 HCL Privind alegerea DL. GHILEZAN VIOREL în funcţia de viceprimar

26/06/2012 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă

26/06/2012 HCL Privind validarea mandatelor de consilieri locali

26/06/2012 HCL Privind declararea constituirii CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FOENI

26/06/2012 HCL privind alegerea comisiei de validare ...

24/05/2012 HCL privind sistarea încasării impozitului pe terenul extravilan ...

24/05/2012 HCL Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale ...

24/05/2012 HCL Privind aprobarea reducerii chiriei pentru spatiul în care îşi ...

24/05/2012 HCL Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli ...

24/05/2012 HCL privind acordul de participare a comunei FOENI în Gruparea Europeană ...

27/04/2012 HCL Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale pentru ...

27/04/2012 HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului ...

27/04/2012 HCL privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de prestări servicii ...

27/04/2012 HCL privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului ...

27/04/2012 HCL privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a ...

30/03/2012 HCL privind validarea mandatului în funcţia de consilier

30/03/2012 HCL privind constatarea încetării de drept a ...

30/03/2012 HCL privind constatarea neocupării locului vacant ...

30/03/2012 HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului ...

23/02/2012 HCL Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ...

23/02/2012 HCL Privind aprobarea Planului de Actiuni si a Lucrarilor ...

23/02/2012 HCL Privind aprobarea bugetului local ...

23/02/2012 HCL privind aprobarea contului de încheiere ...

09/01/2012 HCL privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul ...