Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2011)

30/11/2011 HCL nr. 33 din 2011- Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia . . .

30/11/2011 HCL nr. 32 din 2011- Privind aprobarea rectificării bugetului local . . .

31/10/2011 HCL nr. 31 din 2011- Privind decontarea cheltuielilor de navetă, pe . . .

31/10/2011 HCL nr. 29 din 2011- Privind abrogarea HOTĂRÂRII CONSILIUlLUI . . .

31/10/2011 HCL nr. 28 din 2011- Privind abrogarea hotărârii de consiliu local Foeni . . .

31/10/2011 HCL nr. 26 din 2011- Privind aprobarea documentaţiei cadastrale . . .

31/10/2011 HCL nr. 27 din 2011- Pentru aprobarea Regulamentului privind modul . . .

08/08/2011 HCL nr. 25 din 2011- Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei . . .

08/08/2011 HCL nr. 24 din 2011- Privind acordarea unui mandat special reprezentantului . . .

29/06/2011 HCL nr. 23 din 2011- privind aprobarea participării COMUNEI FOENI la. . .

29/06/2011 HCL nr. 22 din 2011- Privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratului de . . .

21/06/2011 HCL nr. 21 din 2011- Privind ieşirea COMUNEI FOENI din ASOCIATIA . . .

23/05/2011 HCL nr. 20 din 2011- Privind aprobarea documentaţiei cadastrale. . .

23/05/2011 HCL nr. 19 din 2011- Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă . . .

23/05/2011 HCL nr. 18 din 2011- Privind închirierea spaţiului cu destinaţia de Cabinet . . .

23/05/2011 HCL nr. 17 din 2011- Privind iniţierea procedurii de concesionare . . .

23/05/2011 HCL nr. 16 din 2011- Privind intabularea în cartea funciară a documentaţiei . . .

23/05/2011 HCL nr. 15 din 2011- Privind intabularea în cartea funciară a . . .

10/05/2011 HCL nr. 14 din 2011- Privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei . . .

10/05/2011 HCL nr. 13 din 2011- privind aprobarea Planului local de acțiune împotriva . . .

10/05/2011 HCL nr. 12 din 2011- privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL . . .

10/05/2011 HCL nr. 11 din 2011- Privind elaborarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL . . .

10/05/2011 HCL nr. 10 din 2011- Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri. . .

15/03/2011 HCL nr. 9 din 2011- Privind prelungirea contractului de închiriere înregistrat . . .

15/03/2011 HCL nr. 8 din 2011- Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli . . .

28/02/2011 HCL nr. 7 din 2011- Privind diminuarea pasunii comunale la . . .

28/02/2011 HCL nr. 6 din 2011- Privind atribuirea în regim de închiriere a . . .

28/02/2011 HCL nr. 5 din 2011- Privind distribuirea cantitatii de . . .

28/02/2011 HCL nr. 4 din 2011- Privind aprobarea Planului de Actiuni si a Lucrarilor de . . .

28/02/2011 HCL nr. 3 din 2011- Privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare . . .

28/02/2011 HCL nr. 2 din 2011- Privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare . . .

28/02/2011 HCL nr. 1 din 2011- Privind aprobarea contului de încheiere . . .