Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2010)

29/11/2010 HCL nr. 23 din 2010 - Privind aprobarea încheierii unui contract . . .

29/11/2010 HCL nr. 22 din 2010 - Pentru completarea Regulamentului, . . .

29/11/2010 HCL nr. 21 din 2010 - Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia . . .

29/11/2010 HCL nr. 20 din 2010 - Privind preluarea prin transfer, fără plată . . .

29/11/2010 HCL nr. 19 din 2010 - Privind intabularea în cartea funciară a. . .

27/10/2010 HCL nr. 18 din 2010 - Privind aprobarea rectificării bugetului local de . . .

28/09/2010 HCL nr. 17 din 2010 - Privind aprobarea achiziţionării unui tractor . . .

28/09/2010 HCL nr. 16 din 2010 - Privind aprobarea rectificării bugetului local . . .

18/08/2010 HCL nr. 15 din 2010 - Privind aprobarea organigramei şi statului . . .

29/07/2010 HCL nr. 14 din 2010 - privind aprobarea instituirii unei taxe speciale . . .

28/05/2010 HCL nr. 13 din 2010 - Pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul . . .

28/05/2010 HCL nr. 12 din 2010 - Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia zilei . . .

28/05/2010 HCL nr. 11 din 2010 - Privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul . . .

28/05/2010 HCL nr. 9 din 2010 - privind încetarea mandatului de consilier local, . . .

28/05/2010 HCL nr. 10 din 2010 - privind validarea mandatului în funcţia de consilier local . . .

09/04/2010 HCL nr. 8 din 2010 - Privind activitatea de organizare,administrare . . .

09/04/2010 HCL nr. 7 din 2010 - Privind stabilirea taxei speciale pentru colectarea . . .

09/04/2010 HCL nr. 6 din 2010 - Privind distribuirea cantitatii de . . .

29/03/2010 HCL nr. 5 din 2010 - Privind aprobarea bugetului fondului de rulment al . . .

29/03/2010 HCL nr. 4 din 2010 - Privind aprobarea bugetului local de venituri . . .

26/02/2010 HCL nr. 3 din 2010 - Privind aprobarea împăduririi unei suprafeţe . . .

26/02/2010 HCL nr. 2 din 2010 - Privind subvenţionarea cheltuielilor pentru . . .

26/02/2010 HCL nr. 1 din 2010 - Privind aprobarea contului de încheiere . . .