Primăria Foeni județul Timiș

Hotarari de consiliu (2008)

30/11/2008 HCL nr. 54 din 2009 - Privind închirierea suprafeţei de 1224 mp . . .

30/11/2008 HCL nr. 53 din 2009 - Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în . . .

30/11/2008 HCL nr. 52 din 2009 - Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale . . .

30/11/2008 HCL nr. 51 din 2009 - Privind aprobarea taxei speciale pentru paza . . .

30/11/2008 HCL nr. 50 din 2009 - Privind stabilirea staţiilor publice de imbarcare . . .

30/11/2008 HCL Nr. 49 din 30.11.2009 - Privind dezmembrarea suprafeţei ...

30/11/2008 HCL Nr. 48 din 30.11.2009 - Privind aprobarea vânzării ...

30/11/2008 HCL Nr. 47 din 30.11.2009 - Privind modificarea anexei nr. 1 şi 2 la...

30/11/2008 HCL Nr. 46 din 30.11.2009 - Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei ...

30/11/2008 HCL Nr. 45 din 30.11.2009 - Privind rectificarea de buget ...

30/11/2008 HCL Nr. 44 din 30.11.2009 - Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia ...

30/11/2008 HCL Nr. 43 din 30.11.2009 - Privind alocarea sumelor necesare in ...

30/11/2008 HCL Nr. 42 din 30.11.2009 - Privind diminuarea păşunii ...

30/11/2008 HCL nr. 41 din 2009 - Privind întocmirea unui raport de evaluare . . .

30/11/2008 HCL nr. 40 din 2009 - Privind înfiinţarea Compartimentului de Autorizare pentru . . .

30/11/2008 HCL nr. 39 din 2009 - Privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor . . .

30/11/2008 HCL nr. 38 din 2009 - Privind mandatarea Asociaţia de Dezvoltare . . .

30/11/2008 HCL nr. 37 din 2009 - Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru . . .

30/11/2008 HCL nr. 36 din 2009 - Privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv . . .

30/11/2008 HCL nr. 35 din 2009 - Privind aprobarea asocierii comunei FOENI cu . . .

30/11/2008 HCL nr. 34 din 2009 - Privind dezmembrarea suprafetei de 3952 mp . . .

30/11/2008 HCL nr. 33 din 2009 - Privind aprobarea încheierii unui contract . . .

30/11/2008 HCL nr. 32 din 2009 - privind aprobarea încheierii unui . . .

30/11/2008 HCL nr. 31 din 2009 - Privind reabilitarea sistemului de iluminat...

30/11/2008 HCL nr. 30 din 2009 - Privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat . . .

30/11/2008 HCL nr. 29 din 2009 - Privind aprobarea înfiinţării primului . . .

30/11/2008 HCL nr. 28 din 2009 - Privind aprobarea documentaţiei . . .

30/11/2008 HCL nr. 27 din 2009 - Privind rectificarea de buget

30/11/2008 HCL nr. 26 din 2009 - Privind aprobarea STATUTULUI CAMINULUI...

30/11/2008 HCL nr. 25 din 2009 - Privind aprobarea proiectului tehnic de . . .

30/11/2008 HCL nr. 24 din 2009 - Privind cumpărarea de cadouri cu ocazia zilei de 1 iunie elevilor

30/11/2008 HCL nr. 23 din 2009 - Privind cumpărarea imobilului situat în comuna Foeni . . .

30/11/2008 HCL nr. 22 din 2009 - Privind aprobarea inchiderii gropilor de gunoi . . .

30/11/2008 HCL nr. 21 din 2009 - Privind nominalizarea responsabilului proiectului de investitie . . .

30/11/2008 HCL nr. 20 din 2009 - Privind aprobarea documentatiei în vederea . . .

30/11/2008 HCL nr. 19 din 2009 - Privind schimbarea titlului proiectului de investitie . . .

30/11/2008 HCL nr. 18 din 2009 - Privind intocmirea studiului de fezabilitate . . .

30/11/2008 HCL nr. 17 din 2009 - Privind înfiintarea Ansambului folcloric de amatori

30/11/2008 HCL nr. 16 din 2009 - Privind rectificarea de buget

30/11/2008 HCL nr. 15 din 2009 - Privind închirierea suprafetei . . .

30/11/2008 HCL nr. 14 din 2009 - Privind trecerea unor imobile teren cu constructii . . .

30/11/2008 HCL nr. 13 din 2009 - Privind trecerea din domeniul privat al comunei in . . .

30/11/2008 HCL nr. 12 din 2009 - Privind trecerea din domeniul privat al. . .

30/11/2008 HCL nr. 11 din 2009 - Privind încetarea încasării taxei de păşunat . . .

30/11/2008 HCL nr. 10 din 2009 - Privind aprobarea bugetului fondului de rulment

30/11/2008 HCL nr. 9 din 2009 - Privind aprobarea bugetului local

30/11/2008 HCL nr. 8 din 2009 - Privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate . . .

30/11/2008 HCL nr. 7 din 2009 - Privind modificarea componenţei comisiei de specialitate . . .

30/11/2008 HCL nr. 6 din 2009 - Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele . . .

30/11/2008 HCL nr. 5 din 2009 - Privind schimbarea titlului proiectului de investiţie . . .

30/11/2008 HCL nr. 4 din 2009 - Privind aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe . . .

30/11/2008 HCL nr. 3 din 2009 - Privind aprobarea contului de încheiere ...

30/11/2008 HCL nr. 2 din 2009 - Privind achizitionarea unor obiecte de inventar

30/11/2008 HCL nr. 1 din 2009 - Privind trecerea din domeniul privat al . . .