Primăria Foeni județul Timiș

HCL privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului ...